ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 10.316,95 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 12.793,02 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία

espd- ΜΑΠ 2022.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 12 ΑΝΔ00007 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΠ.docx

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΑΠ 2022 ΑΝΑ ΕΤΟΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022.pdf

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022» με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 68.670,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 85.150,80 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

espd-request-v2 ΚΑΥΣΙΜΑ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 21 ΑΝΔ00097 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2022 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2022 (Αυτόματα Αποθηκευμένο).xls

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 6.122,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 7.592,00 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

xeimerina-rouxa/11 του 2022 με ΑΔΑ.pdf

ESPD ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022.pdf

οικονομικη προσφορα χειμερινα 2022.docx

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 7.519,35 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 9.324,00 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

10 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη-1

espd-request-v2 (28) ΘΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΡΙΝΑ ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΘΕΡΙΝΑ 2022.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΙΝΩΝ 2022.pdf

οικονομικη προσφορα θερινα ρουχα 2022.docx

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΦΑΣΗ Β ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ : 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

49.800,00 € (πλέον ΦΠΑ)  ή 61.752,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2022 (1).docx

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΔΙΑΥΓΕΙΑ (1).pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Διαδικτυακή Τελική Συνάντηση για το έργο SunWater - Interreg Greece - Italy 2014-2020

Δελτίο τύπου
Τελική Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου ‘SunWater’, Eπιτροπή Καθοδήγησης και InfoDay
Διαδικτυακά (Ηγουμενίτσα) ~ 29 Ιουνίου 2021

 

Διαδικτυακή Τελική Συνάντηση για το έργο ‘SunWater' - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Final Project Meeting Press Release sunwater Igoumenitsa

Ανακοίνωση για διακοπή νερού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 20 Μαϊου 2021 λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης θα διακοπεί η υδροδότηση στο Τ.Δ. Λαδοχωρίου από της 09:00 π.μ. έως της 14:00 μ.μ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.287.405,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.287.405,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 107512

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 0. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ.pdf
 2. 1.ΤΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.pdf
 3. 2.ΤΣ Ηγουμενίτσα 1.pdf
 4. 3.ΤΣ Ηγουμενίτσα 2.pdf
 5. 4.ΤΣ Ηγουμενίτσα 3.pdf
 6. 5.ΤΣ Ηγουμενίτσα 4.pdf
 7. 6.ΤΣ Μαργαρίτι 1.pdf
 8. 7.ΤΣ Μαργαρίτι 2.pdf
 9. 8.ΤΣ Πέρδικα.pdf
 10. 9.ΤΣ Πλαταριά.pdf
 11. 10.ΤΣ Σκέφαρη.pdf
 12. 11.ΤΣ Σύβοτα.pdf
 13. 12.ΤΣΕ Παραπόταμος.pdf
 14. 2021-OJS041-101981-el.pdf
 15. defaultASCII (3).doc
 16. espd-request-v2(2) (1).pdf
 17. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
 18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ – Προϋπολογισμός Μελέτης YE2_signed_signed.pdf
 19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ sig
 20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Τεχνικές Προδιαγραφές_signed_signed.pdf
 21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ YE2_signed_signed.pdf
 22. /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΣΥ και ΓΣΥ YE2_signed_signed.pdf
 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟ.doc
 24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Έντυπα προς Συμπλήρωση.pdf
 25. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Η΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106743

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  555000ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 2. espd-request-v2 (17).pdf
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00027 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00027 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Ζ΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ 

Ελαστικοφόρος φορτωτής -εκσκαφέας 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106742

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  90000ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 45 του 2021 με ΑΔΑ.pdf
 2. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 3. espd-request-v2 (23).pdf
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00026 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00026 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Ε΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Δίκυκλο τύπου παπάκι 

 (τεμαχ. 3)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106739

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  6900 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

 1. ΑΡΧΕΙΑ:
 2. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 3. espd-request-v2 (22).pdf
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00023 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00023 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Δ΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Επιβατικό τύπου SUV 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106737

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :21000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

 1. ΑΡΧΕΙΑ:
 2. 45 του 2021 με ΑΔΑ.pdf
 3. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 4. espd-request-v2 (21).pdf
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00012 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00020 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Γ΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 4Χ4 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106736,1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :17500ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 45 του 2021 με ΑΔΑ.pdf
 2. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 3. espd-request-v2 (20).pdf
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00016 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00016 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΥΠΟΕΙΔΟΣ Β’ 

Ημιφορτηγό με εκτεταμένη καμπίνα 4Χ4 

 (τεμαχ. 4)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106735,1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

Αρχεία:

 1. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 2. espd-request-v2 (19).pdf
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00014 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00014 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΣΤ' ( Ανατρεπόμενου φορτηγού 19τν με γερανό (τεμαχ. 1) )
Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106741
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 156000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106741,1 

 

Αρχεία:

 1. Απόφαση Νο 45 2021 με ΑΔΑ
 2. Προκήρυξη σύμβασης
 3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00025 ΚΗΜΔΗΣ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00025 ΚΗΜΔΗΣ
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α ( ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN (τεμαχ. 3) )
Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106734
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 720000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106734,1 

 

Αρχεία:

 1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 2. Προκήρυξη
 3.  Απόφαση Νο 45
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ pdf
 8.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 11.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ