ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 6.122,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 7.592,00 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 170797

 

Αρχείο:

  1. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΔ00006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ 78
  3. διακηρυξη χειμερινα 2022 επαναληψη ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
  4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΥΧΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ χειμερινα 2022 επαναληψη ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
  7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ