Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Η ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τον Νόμο.

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 7 μελής και αποτελείτε από τους:

Πρόεδρος Σωτήριος Μήτσης 
Μέλη Δ.Σ. Νικόλαος Μπαρμπαβασίλογλου
  Μιχαήλ Ευστρατίου
  Δημήτριος Ευθυμίου 
  Αντώνης Πάντος
  Γεώργιος Κολιούσης
  Κατερίνα Μονάχου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ