ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/370/31-1-2023

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

και συγκεκριμένα  

από   8-2-2023   έως   και   17-2-2023

 Αρχεία:

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023

2. Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023

3. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

4. Ειδικό Παράρτημα Α1 απόδειξης χειρισμού Η/Υ

5. Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ