ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                        Ηγουμενίτσα 22 – 12 - 2022           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 Αριθμ. Πρωτ.:  6886

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                   

Ελευθερίας 7

46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665 0 23223

E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α/15-1-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

τροποποιεί:

Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: Ω8ΧΒΟΡ8Μ-ΗΓ9) που δημοσιεύθηκε στις 15-12-2022 και αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ως εξής:

  1. Στη σελίδα 7 της ανωτέρω Ανακοίνωσης «Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών», να διορθωθεί από το εσφαλμένο στο ορθό, ήτοι «Οι υποψήφιοι/ιες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα».
  2. Στο τέλος της ενότητας «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (σελ. 9), προστίθεται η εξής παράγραφος: «Με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/14-12-2022), το ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής των υποψηφίων που αναφέρεται στα ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» ορίζεται: (α) το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος και (β) κατ’ εξαίρεση, έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Για τη συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων της περίπτωσης (β) απαιτείται να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης».

  1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως    και    5-1-2023. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ

 

Σωτήριος  Γ.  Μήτσης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ