ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δελτίο Τύπου 12-05-2023 Βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑΗ,

η  εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ,

είτε μέσω της εφαρμογής Novoville είε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενός ατόμου κατηγορίας ΤΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΔΕΥΑΗ ήτοι ενός (1) ΤΕ Ηλεκτρονικού μηχανικού, για την συνεχή λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση των συστημάτων τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού τόσο του  Καποδιστριακού όσο και του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας

Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση 2 μηνών

Απόφαση ΔΣ 30/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/370/31-1-2023

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

και συγκεκριμένα  

από   8-2-2023   έως   και   17-2-2023

 Αρχεία:

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023

2. Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023

3. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

4. Ειδικό Παράρτημα Α1 απόδειξης χειρισμού Η/Υ

5. Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                        Ηγουμενίτσα 22 – 12 - 2022           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 Αριθμ. Πρωτ.:  6886

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                   

Ελευθερίας 7

46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665 0 23223

E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α/15-1-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

τροποποιεί:

Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: Ω8ΧΒΟΡ8Μ-ΗΓ9) που δημοσιεύθηκε στις 15-12-2022 και αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ως εξής:

  1. Στη σελίδα 7 της ανωτέρω Ανακοίνωσης «Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών», να διορθωθεί από το εσφαλμένο στο ορθό, ήτοι «Οι υποψήφιοι/ιες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα».
  2. Στο τέλος της ενότητας «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (σελ. 9), προστίθεται η εξής παράγραφος: «Με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/14-12-2022), το ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής των υποψηφίων που αναφέρεται στα ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» ορίζεται: (α) το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος και (β) κατ’ εξαίρεση, έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Για τη συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων της περίπτωσης (β) απαιτείται να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης».

  1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως    και    5-1-2023. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ

 

Σωτήριος  Γ.  Μήτσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ΔΕΥΑΗ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, δύο ατόμων κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/11/2022 έως και 1/12/2022 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.

δείτε το αρχείο εδω

Ανακοίνωση

Για την πρόσληψη προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ΔΕΥΑΗ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

 

Αρχεία:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_για_σύμβαση_δύο_μηνών_με_ΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ