Δίκτυο Υδρευσης

ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΗΓΕΣ

1 ΣΚΕΦΑΡΗ ΠΗΓΗ 150 ΚΥΒ/ΩΡΑ
2 ΣΑΡΑΤΙ ΠΗΓΗ 80 ΚΥΒ/ΩΡΑ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1 ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (Γ1) 100 ΚΥΒ/ΩΡΑ
2 ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (Γ2)  80 ΚΥΒ/ΩΡΑ
3 ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (Γ3)  50 ΚΥΒ/ΩΡΑ
4 ΛΙΟΦΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  & ΔΕΞΑΜΕΝΉ (Γ4)  80 ΚΥΒ/ΩΡΑ
5

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ

 70 ΚΥΒ/ΩΡΑ
6 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  15 ΚΥΒ/ΩΡΑ
7 ΓΚΑΝΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  100 ΚΥΒ/ΩΡΑ
8 ΓΚΑΝΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  50 ΚΥΒ/ΩΡΑ
9 ΓΚΑΝΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  100 ΚΥΒ/ΩΡΑ
10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  60 ΚΥΒ/ΩΡΑ
11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  40 ΚΥΒ/ΩΡΑ
12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  20 ΚΥΒ/ΩΡΑ
13 ΡΙΤΣΑΤΙ (ΜΑΥΡΟΥΔΙ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ  50 ΚΥΒ/ΩΡΑ
14 ΠΟΤΑΜΙΑ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ  20 ΚΥΒ/ΩΡΑ

 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Α/Α
ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Δ1  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  1500
Δ2  ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)  300
Δ3  ΓΚΑΝΙ  100
Δ4  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  300
Δ5  ΜΑΥΡΟΥΔΙ Α  300
Δ6  ΜΑΥΡΟΥΔΙ Β  100
Δ7  ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)  250
Δ8  ΛΙΟΦΑΤΑ  1600
Δ9  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ  50
Δ10  ΚΑΣΤΡΙ  300
Δ11  ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ  300
Δ12  ΛΑΔΟΧΩΡΙ (ΠΑΛΙΟ)  80
Δ13  ΓΚΑΝΙ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  100
Δ14  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΙΣΕΩΝ  250
Δ15  ΒΑΣΙΛΙΚΟ  90
Δ16  ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  80
ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ