Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας  Ελευθερίας 17, Τ.Κ. 46100     26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139 Τηλέφωνο Βλαβών: 26650 23223  deyahg@otenet.gr

 

Αγαπητοί επισκέπτες,

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην νέα επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας. 
Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας είναι, μέσω του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της και της σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής της, να προσφέρει υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ύδρευσης και αποχέτευσης των καταναλωτών, με γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με υψηλό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας διενεργεί τακτικούς μικροβιολογικούς και φυσικοχημικούς ελέγχους της ποιότητας του νερού αναρτώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων στην ιστοσελίδα και εγκαθιστά σύγχρονα συστήματα ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα του σε όλο τον Δήμο.Παράλληλα, η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσαςαξιοποιεί ήδη σύγχρονα συστήματα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού, τα οποία θα ενταχθούν στο γενικότερο σύστημα τηλεμετρίας και αυτοματισμών. Μ' αυτά παρακολουθούνται δυναμικοί παράμετροι του δικτύου ύδρευσης, όπως στάθμες και παροχές τροφοδοσίας δεξαμενών, καταναλώσεις και πιέσεις σε διάφορα σημεία του δικτύου. Με βάση τις τιμές των παραμέτρων αυτών εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την κατανάλωση του νερού, τις βλάβες και τις απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης , καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της.

Επιπλέον κατασκευάζει νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και προβαίνει σε βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων.

Η νέα ιστοσελίδα μας σχεδιάστηκε να εξυπηρετήσει δύο στόχους: αφενός να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας και αφετέρου να παρέχει πληροφόρηση με φιλικό τρόπο στους επισκέπτες της. 

Επιπλέον θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήσεις, να αναφέρετε βλάβες και να ενημερώνεστε για νέα, ανακοινώσεις και προκηρύξεις της επιχείρησής μας. 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Η

Σωτήριος Γ. Μήτσης
Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ