ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσληψη 4 ΔΕ Υδραυλικών

 Η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΔΕ Υδραυλικών και 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγου-συντηρητή Η/Μ εγκαταστάσεων με οκτάμηνη σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  από 15-12-2014 έως 24-12-2014.
 Δείτε περισσότερα στη στήλη Προκηρύξεις.

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 της ΔΕΥΑΗ,  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας 8 μηνών,  στη ΔΕΥΑΗ, της κατηγορίας  ΔΕ (κωδικός 101, ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικών).

  1. Υδραυλικοί με Β τάξης της ΣΟΧ 1_2015.pdf
  2. Υδραυλικοί με Α τάξης της ΣΟΧ 2_2015.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7
46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

τηλ 2665 0 23223
πληρ. Τάτση Ελένη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας πραγματοποιεί μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού σε τουλάχιστον 8 σημεία δειγματοληψίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα 1 φορά το μήνα περίπου. Επίσης σε ετήσια βάση γίνονται χημικές αναλύσεις από τις πηγές, τις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα δείγματα εξετάζονται από το Εργαστήριο του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που είναι επίσημο και διαπιστευμένο από το κράτος.

 

Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι το νερό του δικτύου κρίνεται κατάλληλο για πόσιμο.

Έργα ΔΕΥΑΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

1
Επέκταση δικτύου ύδρευσης
50.000,00
2
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
50.000,00
3
Αξιοποίηση γεωτρήσεων
150.000,00
4
Έργο «Αποχέτευση Νότιας Ενότητας (∆.∆. Λαδοχωρίου)»
2.000.000,00
5
Έργο «Αντικατάσταση ∆ικτύου Ύδρευσης ∆ήµου Ηγουµενίτσας»
400.000,00
6
Έργο «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος
 
αυτόµατης διαχείρισης (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισµός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου της Ηγουµενίτσας»
531.500,00
7
Έργο «Αντικατάσταση τµήµατος κεντρικού αγωγού στο Φράγµα
 
Καλαµά»
50.000,00
8
Έργο «Συλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων»
120.000,00
 
Έργο «Έργα αποχέτευσης-εγκατάστασης µονάδας βιολογικού
 
καθαρισµού Πλαταριάς, Συβότων, οικισµών Πέρδικας και Αρίλας»
100.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ