ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΔΕ Υδραυλικών και 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγου-συντηρητή Η/Μ εγκαταστάσεων με οκτάμηνη σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  από 15-12-2014 έως 24-12-2014.
 Δείτε περισσότερα στη στήλη Προκηρύξεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ