ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 της ΔΕΥΑΗ,  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας 8 μηνών,  στη ΔΕΥΑΗ, της κατηγορίας  ΔΕ (κωδικός 101, ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικών).

  1. Υδραυλικοί με Β τάξης της ΣΟΧ 1_2015.pdf
  2. Υδραυλικοί με Α τάξης της ΣΟΧ 2_2015.pdf

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ