Προσωπικό

Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων βάσει Ο.Ε.Υ (1997) 61

ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 Γεωργόπουλος Ιωάννης  Γενικός Διευθυντής  Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 1999
 Πλασκασοβίτης Αλέξανδρος  Λογιστής  Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 1999
 Ανδρέου Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός  Αορίστου Χρόνου  -
Τάτση Ελένη Χημικός Μηχανικός Αορίστου Χρόνου  -
Τσίπη Κυριακή Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός Αορίστου Χρόνου   ΑΣΕΠ 2003
Τριανταφυλλίδης Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός Αορίστου Χρόνου  -
Κοκκίνης Ευάγγελος  Τεχνίτης Υδραυλικός Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος Τεχνίτης Υδραυλικός Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Μπέζας Σπύρος   Χειριστής Μηχανημάτων Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Σαμοϊλης Χρήστος Β. Υδραυλικού Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Κατσούλης Αθανάσιος Β. Υδραυλικού Αορίστου Χρόνου   ΑΣΕΠ 2003
Καίσαρης Βασίλειος  Εργάτης Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Μιγκος Δημήτριος Εργατης Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Παπαιωάννου Δημήτριος Εργάτης Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Τζαναμπός Ευάγγελος Εργάτης Αορίστου Χρόνου  ΑΣΕΠ 2003
Καλέσης Σπύρος Ταμίας Αορίστου Χρόνου  Δήμος Ηγουμενίτσας
Παπαβασιλείου Σπύρος  Υδρονομέςας Αορίστου Χρόνου  Δήμος Ηγουμενίτσας
Μονάχου Αικατερίνη   Αορίστου Χρόνου   
Χριστοδουλίδου Ειρήνη   Αορίστου Χρόνου   
Κωνσταντίνου Βασίλης   Αορίστου Χρόνου   
Συνόγλου Γεώργιος   Αορίστου Χρόνου   
Ράγκος Αριστείδης    Αορίστου Χρόνου  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ